მილში ჩასაყენებელი(არხული) გამწოვები

მილში ჩასაყენებელი გამწოვები გამოიყენბიან საჰაერო მილებში . მათი დანიშნულება ჰაერის ნაკადის გაძლიერებაა. არსებობენ მილის ღერძული და ცენტრული გამწოვები. ისინი განკუთვნილნი არიან ისეთი დაწესებულებების ვენტილაციისთვის რომლებსაც ახასიათებთ დამტვირანების დაბალი დონე. მათი მონტაჟი შესაძლებელია ვერტიკალურადაც და ჰორიზონტალურადაც.

WKS, გამწოვი, გამწოვები, არხული გამწოვი, არხული გამწოვები, მილში ჩასაყენებელი გამწოვი, gawovi, gamwovebi, arxuli gamwovebi, milshi chasakenebeli gamwovebi, milshi chasakenebeli gamtsovi

WKS

S - სტანდარტული

WKS 600
WKS 1000
WKS 1500
WKS 2100

WB, გამწოვები, არხული გამწოვები, მილში ჩსაყენებელი გამწოვები, gamwovi, gamwovebi, milshi chasakenebeli gamwovebi

WB

S - სტანდარტული

WB Ø150
WB Ø160
WB Ø200
WB Ø250
WB Ø315

WK, გამწოვები, არხული გამწოვები, არხული გამწოვები, მილში ჩსაყენებელი გამწოვი, gamwovebi, arxuli gamwovebi, arxuli gamtsovebi, milshi chasakenebeli gamwovi

WK

S - სტანდარტული

WK Ø100
WK Ø125
WK Ø150
WK Ø160
WK Ø200
WK Ø250
WK Ø315

EURO 0, ეურო, მილში ჩასაყენებელი გამწოვი, არხული გამწოვი, გამწოვები, milshi chasakenebeli gamtsovi, arxuli gamwovebi, gamwovebi

EURO 0

S - სტანდარტული

EURO 0 Ø150/160

TURBO SILENT, gamwovi, gamwovebi, milshi chasakenebeli gamtsovi, arxuli gamwovi, გამწოვი, გამწოვები, მილში ჩასაყენებელი გამწოვები, არხული გამწოვები, ტურბო საილენთი

TURBO SILENT

S - სტანდარტული

TURBO SILENT Ø150
TURBO SILENT Ø160
TURBO SILENT Ø200
LS - დაბალი ბრუნვა
HS - მაღალი ბრუნვა

ტურბო, TURBO, milshi chasakenebeli gamtsovi, მილში ჩსაყენებელი გამწოვი, დოსპელი, გამწოვი, გამწოვები, dospel, gamwovi, gamwovebi, gamtsovi

TURBO

S - სტანდარტული

TURBO Ø100
TURBO Ø125
LS - დაბალი ბრუნვა
НS - მაღალი ბრუნვა

EURO 1,2,3, ეურო, მილში ჩასაყენებელი გამწოვი, გამწოვი, milshi chasakenebeli gamtsovi, gamwovebi, გამწოვები, gamwovi

EURO 1,2,3

S - სტანდარტული

EURO 1 Ø100
EURO 2 Ø120
EURO 3 Ø150

პოლო, POLO 1,2, POLO, დოსპელი, dospel, მილში ჩასაყენებელი(არხული) გამწოვები, milshi chasakenebeli gamtsovi, gamwovi, gamtsovebi, გამწოვი, გამწოვები

POLO 1,2

S - სტანდარტული

POLO 1 Ø100/104 N
POLO 1 Ø100/104 W
POLO 2 Ø125/129 W

საყოფაცხოვრებო გამწოვები

საწარმოო გამწოვები

მილში ჩასაყენებელი(არხული) გამწოვები

გამათბობელი გამწოვი ტემპერატურის რეგულირებით

სახურავზე სამონტაჟო გამწოვები

სავენტილაციო დანადგარები

გამათბობლები ჰაერის და წყლის სისტემით

პლასტმასის და მეტალის ცხაურები და კარები

სავენტლაციო მილები და აქსესუარები

სავენტილაციო გოფრეები

ფილტრები, კლაპანები, ხამუთები, მართვის პულტები

სავენტილაციო-კლიმატური ინსტალაციები

გათბობა და სავენტილაციო მოწყობილობები

სამრეწველო ვენტილიატორები

შეყვანის შერჩევა