სამრეწველო ვენტილიატორები

სახურავის ვენტილიატორები ეკუთვნის სამრეწველო ვენტილიატორებს და მისი კონსტრუქცია გამოყოფს მას, როგორც ცენტრიფუგულ ვენტილიატორს ჰაერის გამოდევნის ვერტიკალური სისტემით. ვენტილატორები შესაძლოა დამონტაჟდეს სახურავებზე, და შესაბამისად პატარა ოთახების და გამო ჰაერის მარაგი ვენტილატორთან ახლოს იქნება.

AKCESORIA, PODSTAWY DACHOWE WD WDII WDD WDH WDEX EURO0D, AKCESORIA, PODSTAWY, DACHOWE, სამრეწველო ვენტილიატორები, samrewvelo ventilatorebi, სამრეწველო ვენტილატორი, ვენტილატორი, ვენტილატორები

AKCESORIA, PODSTAWY DACHOWE WD WDII WDD WDH WDEX EURO0D -


AKCESORIA, PODSTAWY DACHOWE TORNADO II, AKCESORIA, TORNADO, DACHOWE, PODSTAWY, სამრეწველო ვენტილიატორები, ვენტილატორები, სამრეწველო ვენტილატორები, ventilacia, ventilatorebi, samrewvelo ventilatorebi

AKCESORIA, PODSTAWY DACHOWE TORNADO II


WKG, სამრეწველო ვენტილატორები, ვენტილატორები, samrewvelo ventilatorebi, ventilatorebi, ventilacia, ვენტილაცია

WKG


TORNADO II, ტორნადო, სამრეწველო ვენტილატორი, სამრეწველო ვენტილატორები, samrewvelo ventilatori, samrewvelo ventilatorebi, ventilatorebi

TORNADO II


სახურავის ვენტილატორები Tornado II გამოიყენება დიდი ზომის დაწესებულებების ვენტილაციებისთვისს როგორიცაა, საწყობები, ცეხები და სხვა. წარმოებადობის ფართო დიაპაზონი 1000-დან 12 100 მ3/სთ-მდე საშუალებას იძლევა ნბისმიერ შემკვეთს შევურჩიოთ შესაბამისი გამწოვი. გამწოვის კორპუსი დამზადებულია პოლიესთერულ-შუშოვანი კომპოზიციისგან. ისდაფარულია სპეციალური დამცავი შრით, რაც უზრუნველყოფს დაცვას მექნიკურ-ქიმიური დაზიანებებისაგან. დამცავი გარსი ასევე უზრუნველყოფს დაცვას მზის სხმების, ტენისა და სხვა დამაზიანებელი ფაქტორბისაგან.

WDEX, სამრეწველო ვენტილატორი, სამრეწველო ვენტილატორები, samrewvelo ventilatori, vintilatorebi, ვენტილატორები

WDEX


გამწოვი WDEx განკუთვნილია ისეთი დაწესებულებების  ვენტილაციისთვის, რომლებშიც შესაძლებელია გაზების,ორთქლს გამო ფეთქებადი ატმოსფერობის შექმნა რომელიც კლასიფიცირებულია როგორც ზონა 1. გაზის ფეთქებადი ატმოსფერო G, გამწოვი უზრუნველყოგს 'c'-კლასის დაცვას ტემპერატურა T3-ის დროს. მაქსიმალური მუშა ტემპერატურის დანახარჯი შეადგენს 10000 მ³/სთ-ს ხოლო ტემპერატურის დიაპაზონი-20 იდან +40 ˚C-მდე.

WDH, სამრეწველო ვენტილატორები, ვენტილატორები, ვენტილაცია, samrewvelo ventilatorebi, ventilatorebi, ventilacia

WDH


გამწოვი, გაწოვის ვერტიკალური სისტემით ძირითადად გამოიყენბა სამზარეულოებში, რესტორნებში, კაფებსა და სხვა დაწესებულებებში, სადაც ჰაერის ტემპერატურა აჭარბებს 100 °C-ს. გამწოვის კონსტრუქცია დამზადებულია ცინკისგან, ხოლო კორპუსი და სახურავი ალუმინისაგან. ძრავი იზოლირებულია ჰაერის ნაკადისგან. მაქსიმალური წარმოება 14950 მ³/სთ. ასევე ის დაცულია გადახურებისგან თერმოსტატით.

WDD, samrewvelo ventilatorebi, ventilacia, ventilatorebi, ვენტილატორები, ვენტილაცია, სამრეწველო ვენტილატორები

WDD


სახურავის ვენტილატორები WDD მიეკუთვნება გამწოვების საწარმოო ჯგუფს, ხოლო კონსტრუქციით ისინი ეკუთვნიან რადიანული გამწოვებს ჰაერის ვერტიკალური გაწოვით. WDD გამწოვების დაყენება შესაძლებელია სახურავებზე. ჰაერის ნაკადის ვერტიკალური გაწოვა უზრუნველყოფს რომ ის აღარ დაბრუნდეს დაწესებულებაში.გამწოვი დამზადებულია ცინკისგან, რაც იცავს ეელექტრონულ ძრავს ატმოსფერული ნალექებისაგან.

M-BOX, სამრეწველო ვენტილიატორები, ვენტილიატორები, ვენტილაცია, samrewvelo ventilatorebi, ventilatorebi

M-BOX


M-Box გამწოვები გამოიყენბა საცხოვრებელი დაწესებულებების სართო ვენტილაციისთვის. სამუშაო გარემო - ჰაერი ტენიანობით არანაკლები 70%-ზე, და ტემპერატურით 15°C-იდან +40°C-მდე, ტენიანობით 70% მდე. წაწრმოების ფართო დიაპაზონი 2800-დან 17 000 м³/ч-მდე საშუალებას იძლევა ყველა მომხმარებლისთვის შევარჩიოთ შესაბამისი პროდუქტი.

K-BOX, სამრეწველო ვენტილიატორები, ვენტილატორები, ვენტილაცია, samrewvelo ventilatorebi, ventilacia, ventilatorebi

K-BOX


ძრავა დაშორებულია სამოშაო კოლესოდან საიზოლაიო საშუალებით რაც K-Box-ის ისეთ დაწსებულებებში გამოყენების საშუალებას იძლევა, სადაც ჰაერის საშუალო ტენიანობა ადის 95%-მდე, გარმოს ტემპერატურა -15°C ÷ +100°C -ის დიაპაზონში მერყეობს, ხოლო წარმოებადობის დიაპაზონი 4100-დან 15 500 м³/ч-მდე საშუალებას იძლევა შევარჩიოთ სწორი გამწოვი ყოველი მომხმარებლისათვის.

საყოფაცხოვრებო გამწოვები

საწარმოო გამწოვები

მილში ჩასაყენებელი(არხული) გამწოვები

გამათბობელი გამწოვი ტემპერატურის რეგულირებით

სახურავზე სამონტაჟო გამწოვები

სავენტილაციო დანადგარები

გამათბობლები ჰაერის და წყლის სისტემით

პლასტმასის და მეტალის ცხაურები და კარები

სავენტლაციო მილები და აქსესუარები

სავენტილაციო გოფრეები

ფილტრები, კლაპანები, ხამუთები, მართვის პულტები

სავენტილაციო-კლიმატური ინსტალაციები

გათბობა და სავენტილაციო მოწყობილობები

სამრეწველო ვენტილიატორები

შეყვანის შერჩევა