სავენტილაციო გოფრეები

სავენტილცო გოფრეები, ეს არის სავენტილაციო მოწყობილობების ელასტიკური ნაწილები. ისინი გამოიყენებიან როგორც სავენტილაციო სისტემაში ჰაერის ტრანსპორტირებისთვის ასევე კონდიციონირებისთვისაც. თავისი ფორმის წყალობით გოფრეები ახშობენ ხმაურს რომელიც მოწყობილობას ახასიათებს. მათ ახასიათებთ მაღალი ელასტიურობა და სიმკვრივე რის გამოც შესაძლებელია მისი ფორმისა და ადგილმდებარეობის ბეევრჯერ შეცვლა.

PVC FLEKS, სავენტილაციო გოფრეები, ვენტილაცია, გოფრეები, saventilacio gofreebi, gofreebi, gofre

PVC FLEKS

S - სტანდარტული

PVC Fleks ∅ 100/5 mb
PVC Fleks ∅ 100/10 mb

ALUFLEKS, ალუფლექსი, ალუფლეკსი, სავენტილაციო გოფრეები, გოფრე, გოფრეები, saventilacio gofreebi, gofreebi, gopre

ALUFLEKS

S - სტანდარტული

Alufleks ∅ 80/3 mb
Alufleks ∅ 100/3 mb
Alufleks ∅ 110/3 mb
Alufleks ∅ 115/3 mb
Alufleks ∅ 120/3 mb
Alufleks ∅ 125/3 mb
Alufleks ∅ 130/3 mb
Alufleks ∅ 140/3 mb
Alufleks ∅ 150/3 mb
Alufleks ∅ 160/3 mb
Alufleks ∅ 200/3 mb
Alufleks ∅ 250/3 mb
Alufleks ∅ 315/3 mb

AKUSTIFLEKS, აკუსტიფლეკსი, სავენტილაციო გოფრეები, saventilacio gofreebi, gofreebi, გოფრეები, სავენტილაციო გოფრე, გოფრე, gopreebi

AKUSTIFLEKS

S - სტანდარტული

Akustifleks ∅ 100/1 mb
Akustifleks ∅ 125/1 mb
Akustifleks ∅ 150/1 mb
Akustifleks ∅ 160/1 mb
Akustifleks ∅ 200/1 mb
Akustifleks ∅ 250/1 mb

TERMOFLEKS, თერმოფლექსი, თერმოფლეკსი, სავენტილაციო გოფრე, გოფრეები, saventilacio gofreebi, saventilacio gofre, gofre, gopreebi

TERMOFLEKS

S - სტანდარტული

Termofleks ∅ 100/5 mb (150 °)
Termofleks ∅ 100/10 mb (150 °)
Termofleks ∅ 125/5 mb (150 °)
Termofleks ∅ 125/10 mb (150 °)
Termofleks ∅ 150/5 mb (150 °)
Termofleks ∅ 150/10 mb (150 °)
Termofleks ∅ 160/5 mb (150 °)
Termofleks ∅ 160/10 mb (150 °)
Termofleks ∅ 200/5 mb (150 °)
Termofleks ∅ 200/10 mb (150 °)
Termofleks ∅ 250/5 mb (150 °)
Termofleks ∅ 250/10 mb (150 °)
Termofleks ∅ 100/5 mb (250 °)
Termofleks ∅ 100/10 mb (250 °)
Termofleks ∅ 125/5 mb (250 °)
Termofleks ∅ 125/10 mb (250 °)
Termofleks ∅ 150/5 mb (250 °)
Termofleks ∅ 150/10 mb (250 °)
Termofleks ∅ 160/5 mb (250 °)
Termofleks ∅ 160/10 mb (250 °)
Termofleks ∅ 200/5 mb (250 °)
Termofleks ∅ 200/10 mb (250 °)
Termofleks ∅ 250/5 mb (250 °)
Termofleks ∅ 250/10 mb (250 °)

FLEKS

S - სტანდარტული

Fleks ∅ 100/5 mb
Fleks ∅ 100/10 mb
Fleks ∅ 125/5 mb
Fleks ∅ 125/10 mb
Fleks ∅ 150/5 mb
Fleks ∅ 150/10 mb
Fleks ∅ 160/5 mb
Fleks ∅ 160/10 mb
Fleks ∅ 200/5 mb
Fleks ∅ 200/10 mb
Fleks ∅ 250/5 mb
Fleks ∅ 250/10 mb
Fleks ∅ 315/5 mb
Fleks ∅ 315/10 mb

საყოფაცხოვრებო გამწოვები

საწარმოო გამწოვები

მილში ჩასაყენებელი(არხული) გამწოვები

გამათბობელი გამწოვი ტემპერატურის რეგულირებით

სახურავზე სამონტაჟო გამწოვები

სავენტილაციო დანადგარები

გამათბობლები ჰაერის და წყლის სისტემით

პლასტმასის და მეტალის ცხაურები და კარები

სავენტლაციო მილები და აქსესუარები

სავენტილაციო გოფრეები

ფილტრები, კლაპანები, ხამუთები, მართვის პულტები

სავენტილაციო-კლიმატური ინსტალაციები

გათბობა და სავენტილაციო მოწყობილობები

სამრეწველო ვენტილიატორები

შეყვანის შერჩევა