სავენტილაციო დანადგარები

სავენტილაციო დანადგარები განკუთვნილია ჰაერის ეფექტური მიმოცვლის უზრუნველსაყოფად საჯარო შენობებსა და სსაცხოვრეელ სახლებში. მისი მთავარი ამოცანა შენობაში სუფთა ჰაერის შემოტან, ძველი ჰაერის შენობიდან გატანა და ამავდროულად ტემპერატურის შენარჩუნებაა. რეკუპერაციიანი გამწოვების მთავარი ამოცანებია: 1) დაწესებულებაში ჰაერის მოძრაობაზე მექანიკური ზემოქმედება. 2) ტემპერატურის შენარჩუნება. 3) დაწესებულებაში ჰაერის გაფილტვრა. ეს გამწოვები უზრუნვლყოფენ , რომ დაწესებულებაში მუდმივად იყოს სუთა ჰაერი რაც დიდ კომფორტს უქმნის მომხმარებელს და დადებით გავლენას ახდენს მის ჯანმრთელობაზე.

SIGMA, სიგმა, სავენტილაციო დანადგარი, სავენტილაციო დანადგარები, დანადგარი, ვენტილაცია, ventilacia, danadgari, saventilacio danadgari

SIGMA

S - სტანდარტული

SIGMA 100-0,3-1
SIGMA 100-0,9-1
SIGMA 125-0,3-1
SIGMA 125-0,9-1
SIGMA 150-1,0-1
SIGMA 150-1,5-1
SIGMA 250-5,0-3
SIGMA 250-6,5-3
SIGMA 250-9,5-3
SIGMA 315-8,0-3
SIGMA 315-10,2-3
SIGMA 315-12,5-3

OPTIMAL, ოპტიმალ, სავენტილაციო დანადგარები, სავენტილაციო დანადგარი, saventilacio danadgari, saventilacio danadgarebi

OPTIMAL

S - სტანდარტული

OPTIMAL 400 by-pass
OPTIMAL 600 by-pass

LUNA 350, LUNA, ლუნა, სავენტილაციო დანადგარები, სავენტილაციო დანადგარი, დანადგარები, ვენტილაცია, saventelacio danadgarebi, danadgarebi, ventilacia

LUNA 350

S - სტანდარტული

LUNA 350

LUNA 200

S - სტანდარტული

LUNA 200

საყოფაცხოვრებო გამწოვები

საწარმოო გამწოვები

მილში ჩასაყენებელი(არხული) გამწოვები

გამათბობელი გამწოვი ტემპერატურის რეგულირებით

სახურავზე სამონტაჟო გამწოვები

სავენტილაციო დანადგარები

გამათბობლები ჰაერის და წყლის სისტემით

პლასტმასის და მეტალის ცხაურები და კარები

სავენტლაციო მილები და აქსესუარები

სავენტილაციო გოფრეები

ფილტრები, კლაპანები, ხამუთები, მართვის პულტები

სავენტილაციო-კლიმატური ინსტალაციები

გათბობა და სავენტილაციო მოწყობილობები

სამრეწველო ვენტილიატორები

შეყვანის შერჩევა