WKS


WKS, გამწოვი, გამწოვები, არხული გამწოვი, არხული გამწოვები, მილში ჩასაყენებელი გამწოვი, gawovi, gamwovebi, arxuli gamwovebi, milshi chasakenebeli gamwovebi, milshi chasakenebeli gamtsovi

შესაძლო ვერსიები

S სტანდარტული

მოდელები

012-0399 WKS 600 S

012-0400 WKS 1000 S

012-0401 WKS 1500 S

012-0453 WKS 2100 S

შესაძლო ფერები

ფოლადისფერი

არსებული მასალა

ფოლადი

  ØH 
WKS 600    290  150  320  170  340  200  350  10 
WKS 1000    300  200  325  225  350  250  460  12,5 
WKS 1500    400  200  425  225  450  250  460  12,5 
WKS 2100    400  300  425  325  450  350  600  12,5 
ტიპი ერთეული WKS 600 WKS 1000 WKS 1500 WKS 2100
ჰაერის დანახარჯი m3/h 575 1100 1500 2100
სტატიკური წნევა Pa 205 450 600 710
სტატიკური წნევა mmH2O 20,09 45,87 61,16 72,38
აკუსტიკური წნევა dB(A) 65 72 73 74
დატვირთვა/სიხშირე V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
ძრავის სისწრაფე ბრუნი/წთ 1250 1307
1935
2712
1250
1780
2420
1190
1740
2400
სიმძლავრე W 110 66
84
117
131
144
163
160
179
225
სიმძლავრის დანახარჯი A 0,49 0,31
0,38
0,52
0,58
0,64
0,7
0,72
0,79
1,02
მაქს. სამუშაო ტემპერატურა oC 55 40 40 40
წონა kg 7,58 9,47 12,86 15,09
დაცვის დნე IP X4 X4 X4 X4
ინსტალაციის ფოტო

1. მონტაჟი მილში- არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
2. მონტაჟი მილში- შენობის გარედან
3. მონტაჟი მილში- ჰაერის ნაკადდი შენობის გარედან